Zorgverzekeringskantoor BES sluit overeenkomst met FKBO inzake maatschappelijke ondersteuning

De in Europees Nederland geldende Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bestaat niet op de eilanden Bonaire, Sint Eustatuis en Saba. 

ZVK FKBO

Het Zorgverzekeringskantoor BES (ZVK) vindt het echter zeer belangrijk dat voorzieningen uit deze wet ook in Caribisch Nederland gelden. Om die reden is deze week een overeenkomst gesloten met Fundashon Kuido pa Bista i Oido (FKBO). Hierin zijn afspraken gemaakt over een viertal voorzieningen voor mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben: huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening, een transportvoorziening en kleine woningaanpassingen. Ook op Saba en Sint Eustatius zullen later overeenkomsten gesloten worden om deze verbetering van de zorg en welzijn te borgen.