Medische uitzending

Als u zorg nodig heeft die niet op het eiland beschikbaar is, wordt u na toestemming van het Zorgverzekeringskantoor (ZVK) medisch uitgezonden. De toestemmingsaanvraag wordt ingediend door uw arts.

Bij medische uitzendingen regelt het ZVK de reis- en verblijfsarrangementen en de benodigde garantieverklaringen voor behandeling en onderzoek. Het ZVK vergoedt de kosten van medisch noodzakelijke onderzoeken en behandelingen. Daarnaast gelden bij een medische uitzending de volgende vergoedingen: 

  • Daggeldvergoeding voor de verzekerde en diens eventuele begeleider indien van toepassing
  • Vliegticket
  • Luchthavenbelastingen
  • Vervoer naar de luchthaven van vertrek en van de luchthaven van aankomst naar de plaats van bestemming en vice versa
  • Hotel of verblijfskosten voor verblijf bij familie of vrienden

Begeleider

Met voorafgaande toestemming van het ZVK kunt u in de sommige gevallen ook een begeleider meenemen. Om in aanmerking te komen voor begeleiding zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De verzekerde is jonger dan 18 jaar of ouder dan 70 jaar
  • De verzekerde is lichamelijk gehandicapt en maakt gebruik van een medisch hulpmiddel om zich voort te bewegen
  • De verzekerde is geestelijk gehandicapt
  • De verzekerde is visueel gehandicapt
  • De verzekerde is zo ernstig ziek dat hij/zij niet zonder begeleider kan reizen

Begeleiding door beide ouders bij medische uitzendingen is mogelijk in het geval van een minderjarige zieke die terminaal is, behandeld wordt met cytostatica, lijdt aan leukemie (of een vergelijkbare ziekte) of die in een andere levensbedreigende situatie verkeert.

Bereid u voor

Wordt u medisch uitgezonden? Zorg dan dat u goed geïnformeerd bent! Download de betreffende brochure hieronder.