Toerisme

Voor de economie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, samen Caribisch Nederland, is toerisme van groot belang. De recessie van 2009 veroorzaakte gedurende een aantal jaren een flinke daling van het aantal toeristen. De horeca sector en de overheden werken hard aan het ombuigen van deze trend. Het eind van 2013 en het begin van 2014 waren al betere tijden voor de toerismesector, met name op Bonaire.

Op verzoek van de toeristenbureaus van Bonaire, Saba en St Eustatius, heeft het Ministerie van Economische Zaken de drie eilanden een tijd lang gesteund bij hun promotie- en marketingactiviteiten via het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC, verantwoordelijk voor de marketing van Nederland in binnen- en buitenland) en een Nederlands reclame bureau, gespecialiseerd in marketingcommunicatie. Verdiepen en actualiseren van het inzicht in de vakantiemarkt is een constante noodzaak. Ook is gewerkt aan het opzetten van joint promotions en marketingpartnerships om Caribisch Nederland onder de aandacht van toeristen uit Nederland en elders te brengen.

Probleem na 10-10-10 was het gebrek aan data over inkomend toerisme door de overgang van de drie eilanden van het land Nederlandse Antillen naar een bijzondere status binnen het land Nederland. Inmiddels heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een aanpak ontwikkeld om toeristengegevens weer op de rails te krijgen. Cijfers voor 2012 zijn nu (2014) beschikbaar en de gegevens over 2013 zullen over enige tijd volgen.

Op basis van deze gegevens kunnen de Bestuurscolleges en toeristenbureaus plannen gaan ontwikkelen. Een van de uitdagingen is dat de traditionele kern van duiktoeristen aan het verouderen is, zodat er nieuwe sub-markten moeten worden aangeboord.

Bevordering van toerisme en het opstellen van marketingplannen is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de eilanden zelf. Het ministerie EZ kan goede plannen echter ondersteunen.