Starterstraject/Microfinanciering

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie is met de Kamers van Koophandel, en enkele lokale banken een samenwerkingsverband aangegaan ter bevordering van het ondernemerschap op Caribisch nederland. Een van de manieren waarop dit gestimuleerd zal gaan worden is de mogelijkheid tot verkrijgen van Microkrediet.

Microfinanciering is in eerste instantie bedoeld voor ondernemers die een bedrijf gaan (door)starten en aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • het bedrijf is of wordt gevestigd op Bonaire;
  • de ondernemer heeft onvoldoende eigen middelen en reguliere financiering via een bank is niet mogelijk;
  • er is sprake van een permanente verblijfsvergunning;
  • het bedrijf is duidelijk levensvatbaar of heeft potentie;

Op Bonaire is de aanpak reeds operationeel. Op Saba en Statia legt de Kamer van Koophandel momenteel de laatste hand aan een voor deze eilanden geëigende manier van werken.

Op Bonaire kunnen ondernemers die in aanmerking willen komen voor begeleiding voorafgaand aan het aanvragen van microkrediet zich aanmelden bij de Kamer van Koophandel te Bonaire.

De visie van de Kamer van Koophandel is dat, in navolging van de microkrediet gedachte, een lening in veel gevallen het beste gecombineerd kan worden met training en coaching. Daarom is een belangrijk onderdeel van het concept een starterstraject te doorlopen. Het starterstraject kent drie projectgroepen per jaar. De projectgroepen bestaan uit ongeveer tien deelnemers en het starterstraject zal acht  weken duren voordat er een aanvraag wordt ingediend bij de bank.

Op dinsdag 14 februari is het eerste starterstraject van de Kamer van Koophandel Bonaire van start gegaan. De deelnemende ondernemers in spé worden in het starterstraject klaargestoomd voor het ondernemerschap door middel van 7 intensieve workshops binnen een tijdperk van 2 maanden. De workshops gaan in op ondernemersvaardigheden, belasting & wetgeving, administratie, douane en importeren, prijscalculatie & offertes, marketing en het maken van een ondernemingsplan. Volgende trajcten gaan van start in juni en oktober 2012.

Degenen die een kredietverstrekking krijgen zullen het coachingstraject in gaan. Het coachingstraject zal 2 jaar duren, waarvan het 1e jaar 4 uur per maand een ontmoeting plaatsvindt tussen de starters en de adviseurs van de Kamer van Koophandel. De Kamer zal hier nog een coördinerende en toezichthoudende rol in spelen en waar nodig, tegen een gereduceerde vergoeding, een adviesplan maken.