Komen er nieuwe call signs voor Caribisch Nederland?

Nee, de huidige call signs die voor de Nederlandse Antillen zijn verleend blijven gehandhaafd. Uw callsign wijzigt dus niet. Dit is voor Bonaire PJ4, St. Eustatius PJ5 en Saba PJ6.
Uit Nederland komende radiozendamateurs kunnen hun eigen callsign gebruiken, onder toevoeging van voor Bonaire /PJ4, St. Eustatius /PJ5 en Saba /PJ6.