Overheidsdiensten

Mensen die ziekteverschijnselen vertonen zoals neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts kunnen op dit moment nietĀ langskomen bij overheidsdiensten. U kunt dan wel telefonisch of per e-mail terecht bij de verschillende diensten.

Telefoonnummers en overige maatregelen zijn per dienst: