Noodverordening

Om besmetting op het eiland actief te voorkomen, neemt de gezaghebber extra maatregelen.

De voorschriften treden met ingang van 27 maart 2020 in werking en gelden tot en met 30 april 2020, 00:00 uur, tenzij voor die tijd tot verlenging of intrekking van deze noodverordening is besloten.

Samenvatting van de noodverordening:

  • Er geldt een verbod om zich met meer dan 3 personen op te houden op openbare stranden. Gezinnen met meer dan 3 personen die woonachtig zijn op hetzelfde adres, zijn uitgezonderd van dit verbod;
  • Dit verbod brengt met zich mee dat kamperen op het strand dit jaar niet mogelijk is;
  • Het is verboden om evenementen te laten plaatsvinden, te organiseren of te laten ontstaan of deel te nemen;
  • Het is verboden om sport- en fitnessclubs, waaronder zwembaden, sporthallen, sportvelden open te houden;
  • Casino’s, nacht-, seksclubs worden gesloten;
  • Samenscholing op het vliegveld is verboden. Alle in- en uitgangen van de luchthaven en het terrein worden beveiligd door BIA. Enkel personen die passagiers afzetten binnen 30 minuten, zijn toegestaan.
  • Het is verboden om restaurants en horecagelegenheden open te houden indien er niet kan worden voldaan aan 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon, en maximaal 50 personen aanwezig zijn.
  • Scholen zijn gesloten met uitzondering van groep 8 van de basisschool en instellingen die (college) examen afnemen in het middelbaar-/voortgezet onderwijs
  • Het is verboden om voor- en naschoolse opvang open te houden, m.u.v. de door de Gezaghebber aangewezen voor- en naschoolse opvang t.b.v. ouders met vitale beroepen.
  • Alle besluiten én aanwijzingen gegeven door de politie, Koninklijke Marechaussee of daartoe aangewezen ambtenaren, moeten onmiddellijk worden opgevolgd. Wordt dit niet gedaan, kan men gestraft worden met een hechtenis van maximaal drie maanden of een geldboete van de tweede categorie.

Lees de volledige noodverordening voor de exacte toelichting per besluit.