Vaste woonlasten

Wat moet ik doen als mijn inkomen is weggevallen?

De gevolgen van de maatregelen in verband met het coronavirus zijn voor velen van ons ingrijpend. Om te voorkomen dat werkgevers noodgedwongen werknemers moeten ontslaan, is er een tijdelijke noodregeling voor werkgevers op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Zij kunnen een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten, zodat zij geen mensen hoeven te ontslaan. Oproepkrachten met een nul-urencontract of tijdelijke werknemers mogen ook door hun werkgever onder de regeling geplaatst worden. Zelfstandig ondernemers of mensen die in verband met corona geen werkgever meer hebben, kunnen ook aanspraak maken op de noodregeling van SZW. Op deze website kunt u meer informatie terugvinden per doelgroep. Ook treft u er de aanmeldformulieren en antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat moet ik doen als mijn inkomen door de coronacrisis niet genoeg is om mijn vaste lasten te betalen?

Als uw inkomen, ondanks de subsidieregeling van SZW, niet toereikend is om in de vaste lasten te voorzien, kunt u in aanmerking komen voor materiële of immateriële steun.  Om een aanvraag in te dienen kunt u hiervoor een mail sturen naar:  yudami@bonairegov.com.

Wat houdt de (im)materiële steun in?

De (im)materiële steun houdt in dat er financiële steun gegeven kan worden voor het betalen van de huur, WEB- of internetrekening. De middelen worden rechtstreeks overgemaakt aan de leverancier. U krijgt dus zelf geen geld. Verder kan de hulp ook bestaan uit voedselpakketten. Ouders met een schoolgaand kind zonder internetaansluiting thuis, komen in aanmerking voor een internetaansluiting.

Wat moet ik doen om steun aan te vragen?

Om een aanvraag in te dienen stuurt u een email naar yudami@bonairegov.com. Vermeld daarin in ieder geval uw hulpvraag, naam, adres en uw telefoonnummer.

Wat gebeurt er nadat ik een mail heb gestuurd?

U ontvangt een ontvangstbevestiging. Daarna zal uw mail worden behandeld en zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om de intake te doen om meer informatie over uw specifieke situatie te ontvangen. Tijdens deze intake kan worden gevraagd een aantal documenten op te sturen. Nadat uw dossier compleet is zal deze beoordeeld worden. Na de beoordeling zult u door middel van een beschikking te horen krijgen of uw aanvraag is toegewezen.

Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?

Er wordt gekeken of de kosten noodzakelijk zijn en voortvloeien uit bijzondere omstandigheden en of er niet een andere voorziening is die hierin voorziet. Daarnaast wordt gekeken of het inkomen van de aanvrager beneden een bepaalde grens is.