Kinderen thuis

Voor veel gezinnen is het een spannende tijd. De maatregelen als gevolg van het coronavirus volgen elkaar snel op.  In veel huishoudens gaat het bijvoorbeeld goed met de kinderen thuis, maar wat als de spanningen thuis oplopen? Hulp zoeken en/of vragen is vaak niet vanzelfsprekend.

Wat zijn de gevolgen van de coronasituatie voor gezinnen?

Mede door sociaal economische gevolgen van de coronacrisis in combinatie met de ‘social distance’ maatregelen neemt de stress in veel gezinnen toe. Gezinnen krijgen te maken met verlies van inkomsten of extra druk doordat zij werk en kinderen thuis moeten combineren. Volwassenen en kinderen missen allen hun sociale contacten en ontspanningsmogelijkheden buiten de deur. Zij zijn als gezin op elkaar aangewezen. Dit alles maakt dat in gezinnen extra spanningen,  irritaties en escalaties kunnen ontstaan.

Hoe kom je deze coronatijd als gezin zo goed mogelijk door?

Beantwoord met elkaar de vragen: Wat vraagt elke nieuwe situatie van ons als gezin? Wat zou lastig kunnen worden en hoe lossen we dat dan op? Wat vinden we belangrijk om samen af te spreken? Doe dit zo veel mogelijk samen met je kinderen.  Weet dat vervelende momenten en momenten met verveling nooit helemaal te vermijden zijn. Ze horen bij het gewone leven, coronavirus of niet.

Hoe zorg je voor een dagritme?

Ritme in de dag biedt rust. Voor iedereen is het goed te weten wat je kunt verwachten. Zorg voor een indeling van (school)werk, beweeg-, rust-, leer en beeldschermmomenten. Plan de dag niet helemaal vol. Kinderen zijn creatief en meestal al gewend om zichzelf te vermaken. Kijk ook of je met elkaar taken kan doen in het huishouden, zoals samen koken, schoonmaken, de was opvouwen. Het helpt ook als daar vaak vaste momenten voor zijn. Zorg zoveel als mogelijk voor een duidelijke scheiding tussen werktijd, schooltijd en leuke tijd met de kinderen. Als je alles tegelijkertijd probeert te doen, doe je eigenlijk iedereen te kort. Een heldere scheiding tussen werktijd en vrije tijd kan zorgen voor rust. Kinderen weten wanneer ze je wel of niet kunnen storen én er zijn momenten waarop je niet alle ballen in de lucht hoeft te houden.

Hoe kan ik kalmte bewaren in deze situatie?

Elke nieuwe situatie brengt allerlei vragen en onzekerheden met zich mee. Dit heeft invloed op jou en alle leden van je gezin. Je doet al heel veel als je met je gezin over de situatie praat, met elkaar plannen maakt, werkt aan rust voor jezelf en je gezin. Houd er rekening mee dat van al die plannen soms niet alles uitkomt. Dat is niet erg. Zonder corona liep het ook wel eens anders dan je van plan was. Kortom heb realistische verwachtingen, wees flexibel en deel je zorgen. Maar vooral: wees mild voor jezelf en anderen.

Kunnen mijn kinderen dit aan?

Kinderen zijn over het algemeen heel veerkrachtig. Daarvoor hebben zij de liefdevolle steun van een volwassene nodig. Een volwassene die hun vragen serieus neemt en beantwoordt, die zorgen wegneemt en het goede voorbeeld geeft. Kinderen die op deze manier gesteund worden kunnen over het algemeen goed genoeg omgaan met veranderingen. Investeer juist in deze periode in de band met je kind met knuffels, liefde en aandacht.

Wat kan ik doen als de spanning thuis te hoog oploopt?

  1. Neem met zijn allen (maar los van elkaar) een time out, zeker als je de controle verliest. Tel tot tien, adem diep in en uit, neem afstand, zoek een veilige plek. Ga buiten bijvoorbeeld een stukje wandelen als dat kan en niemand thuis ziek is.
  2. Blaas stoom af: rondje rennen, een trap op en af rennen, springen, stompen in een kussen, je hart luchten bij iemand anders.
  3. Praat met elkaar over spanningen en ruzies.  Wat ging er mis? Vertel elkaar waar je je zorgen over maakt. Bespreek oplossingen: wat maakt jou, je partner en/of je kinderen weer rustig? Maak samen een plan om spanningen en ruzie in het vervolg te voorkomen.
  4. Zoek hulp bij andere ouders, familie, vrienden. Praat met iemand die je vertrouwt over jouw of jullie situatie. Bel of chat als je wil praten, iets wil vragen of iemand zoekt die naar je luistert.
  5. Kom je er niet uit: Zoek steun bij opvoedprofessionals en hulporganisaties. Je staat in deze moeilijke tijd niet alleen.

Wie of welke organisatie kan mij/ons helpen?

Kan je zelf of samen met jouw familie, vrienden of andere ouders geen oplossing vinden voor jullie probleem? Neem dan contact op met een hulpverlener.  Aan de hand van vragen hebben wij enkele hulpverleners op een rijtje gezet. Zij zijn veelal op werkdagen, tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar. Je kunt natuurlijk ook eerst even op de website van de hulpverlener kijken.

NL sociale hulpkaart

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor inwoners van Bonaire. Kijk ook naar de andere actuele onderwerpen waarover een Q&A is gemaakt. Misschien vind je daar wel antwoorden die je in jullie situatie nodig hebt.