Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Centraal Bureau voor de Statistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen en bewerken en publiceren van betrouwbare en samenhangende statistische gegevens ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap.

Naast de verantwoordelijkheid voor de Europees-Nederlandse (officiële) statistieken is CBS ook belast met de productie van Europese (communautaire) statistieken en statistieken voor Caribisch Nederland.

Het CBS kantoor op Bonaire is het centrale punt voor de verzameling van gegevens en de publicatie van de statistieken. De analyse en verwerking van de statistische informatie vindt plaats in de CBS vestigingen in Den Haag en Heerlen.

CBS neemt binnen de Nederlandse overheidsstructuur een bijzondere plaats in. De onafhankelijkheid van CBS is op twee manieren gegarandeerd. Enerzijds is CBS een zogenaamd Zelfstandig Bestuurs Orgaan (ZBO), waarbij CBS een eigen begroting kent en zelfstandig een werkprogramma opstelt. Anderzijds is er de "Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek", de wettelijke grondslag waarin de plaats van CBS in de samenleving is vastgelegd. In het Nederlandse staatsbestel is de minister van Economische Zaken (minister van EZ) echter nog wel politiek verantwoordelijk voor wetgeving en budget en voor het in stand houden van de voorwaarden voor een onafhankelijke en publieke productie van kwalitatief goede en betrouwbare statistieken.

De informatie die CBS publiceert, omvat vele maatschappelijke aspecten, van macro-economische indicatoren als economische groei en consumentenprijzen, tot de inkomenssituatie van personen en huishoudens. Deze informatie is voor een ieder die dat wil vrij beschikbaar. CBS garandeert daarbij de privacy van bedrijven en personen.

Statistieken met betrekking tot Caribisch Nederland zijn op Statline - de elektronische databank van CBS-  te vinden onder het thema: Caribisch Nederland. In StatLine kunt u zelf tabellen en grafieken samenstellen. Alle informatie is gratis en gemakkelijk te printen of te downloaden.


Contact:
CBS-Caribisch Nederland
Kaya Gobernador Debrot 67, Kralendijk - Bonaire
tel: + 599 - 7178 676
fax: +599 - 7178 406
e-mail: caribischnederland@cbs.nl www: www.cbs.nl Facebook: www.facebook.com/statistiekcbs.cn

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv