Onderzoek familierelaties en opvoeding in Caribisch Nederland

De opvoeding van kinderen en gewoontes in families zien er overal anders uit. Er zijn fijne en minder fijne kanten aan opvoeden en hoe familieleden met elkaar omgaan. Dat kan met veel liefde en aandacht, maar ook met ruzies of geweld. 

ZJCN onderzoek familierelaties

De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een onderzoek ingesteld om erachter te komen hoe volwassenen en jongeren tegen de fijne en minder fijne kanten van opvoeding en (liefdes)relaties aankijken op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt voor de ontwikkeling van beleid dat families en gezinnen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius kan ondersteunen. 

Inzicht in ervaring en houding

De ondersteuning vanuit de overheid op het gebied van opvoeding en familierelaties moet passen bij de behoefte van mensen op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Daarom is het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de ervaring en houding van jongeren en volwassenen ten aanzien van familierelaties en opvoeding. De deelname van inwoners van Saba, Sint Eustatius en Bonaire aan het onderzoek is hard nodig. Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek wordt advies gegeven over beleid en uitvoering. 

Vragenlijst

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is een vragenlijst. Vragen in deze enquête gaan over hoe mensen in Caribisch Nederland aankijken tegen opvoeding en familierelaties. De vragenlijst is beschikbaar in 4 talen (Nederlands, Papiamentu, Spaans en Engels) en zal op verschillende sociale media kanalen van de eilanden gepresenteerd worden. De vragenlijst is de vinden via www.familyresearch-CN.com

Het onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Universiteit Leiden in samenwerking met UNICEF-Nederland en University of Curaçao. De centrale vraag van het onderzoek is wat de houding is van jongeren, ouders en professionals ten aanzien van opvoeden, huiselijk geweld en kindermishandeling op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De onderzoekers gaan op ieder eiland in gesprek met de Openbare Lichamen en lokale partners. Ook worden professionals, jongeren en volwassenen van de eilanden geïnterviewd en vinden er groepsgesprekken plaats. Het onderzoek bestaat verder uit bureauonderzoek, diepte-interviews, kwantitatieve (nul)meting en groepsgesprekken. Daarnaast is er per eiland een klankbordgroep die meedenkt over de uitvoering van het onderzoek. De verwachting is dat het onderzoek in het najaar is afgerond. 

Heeft u vragen over het onderzoek?

Stel ze gerust aan Merel Griffith-Lendering, hoofdonderzoeker. Tel. +5999 6681983 of via mail merel.griffith@uoc.cw