Eerste onderzoek naar beschikbaarheid indicatoren voor de Sustainable Development Goals op Caribisch Nederland afgerond

In opdracht van de vaste Commissie Koninkrijksrelaties heeft het CBS een rapportage opgesteld over de beschikbaarheid van de indicatoren uit hoofdstuk 4 van de Monitor Brede Welvaart & SDG’s, voor Caribisch Nederland (CN). Deze publicatie is vandaag verschenen.

Indicatoren naar beschikbaarheid

Het onderzoek heeft de beschikbaarheid van de 267 MBW&SDG’s indicatoren, de zogenaamde SDGplusindicatoren, bekeken. De SDGplusindicatoren zijn ‘officiële’ SDG-indicatoren, aangevuld met indicatoren uit de Monitor Brede Welvaart. Thema’s die op de eilanden belangrijk bevonden worden zijn o.a. armoede, economie, natuur en toerisme.

Slechts een beperkt aantal SDGplus-indicatoren, 34, is beschikbaar voor CN. Voor 176 indicatoren is geen informatie beschikbaar. Dit is bijna 70 procent van de indicatoren. Achttien procent van de indicatoren zou met en kleine inspanning wel gemeten kunnen worden. Een voorbeeld van dit soort indicatoren is “Doden in het verkeer”: er is nog geen doodsoorzakenstatistiek voor CN maar de doodsoorzaken worden wel door een arts vastgesteld en zouden verzameld en geanalyseerd kunnen worden. Een ander voorbeeld is “Tevredenheid reistijd woon-werkverkeer”: dit is een uitkomst van een enquête die niet in CN afgenomen wordt. 

Ondanks het relatief kleine aantal indicatoren dat reeds beschikbaar is, zou het belangrijk kunnen zijn om deze te gaan monitoren om zo de ontwikkeling van de brede welvaart in CN goed te kunnen volgen.

Het zou voor de eilanden waardevol zijn als deze eerste verkenning structureel wordt vervolgd zodat ook de eilanden een goed inzicht krijgen in de duurzame ontwikkeling.

Aanvullend zou een uitbreiding van dit rapport met cijfers over de andere Caribische landen binnen het koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, een significante meerwaarde hebben.