Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Verkiezingen Tweede Kamer 2017

Op 15 maart 2017 kan de bevolking van Caribisch Nederland voor het eerst deelnemen aan de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden, zij vertegenwoordigen de Nederlandse bevolking, dus ook u. De Tweede Kamer heeft als taken de regering te controleren en samen met de regering nieuwe wetten te maken. Door te stemmen bepaalt u, samen met andere kiezers, wie in de Tweede Kamer zitting nemen. De Tweede Kamer beslist over onderwerpen die voor u belangrijk zijn.


De Tweede Kamer vormt de volksvertegenwoordiging op nationaal niveau. De belangrijkste taak van de Tweede Kamer is het maken van wetten samen met de regering en het toezien op de uitvoering daarvan door de regering. De leden van de Tweede Kamer kunnen ook zelf wetten voorstellen en ze kunnen wetsvoorstellen van de regering aanpassen. Ook kunnen ze de regering door zogenaamde moties oproepen het beleid aan te passen. Daarnaast kan de Tweede Kamer enquêtes uitvoeren om het beleid van de regering achteraf te onderzoeken. Door te stemmen, bepaalt u samen met de andere kiezers welke partijen in Tweede Kamer zitting zullen nemen. U oefent daarmee invloed op de besluitvorming van de Tweede Kamer voor de komende vier jaren.


Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv