Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Kieswet

Wet van 28 september 1989, houdende nieuwe bepalingen inzake het kiesrecht en de verkiezingen

Download het bestand PDF-bestandhier.

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv