Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Studiefinanciering aanvragen

Je kunt studiefinanciering aanvragen met het formulier PDF-bestandAanvragen Studiefinanciering Caribisch Nederland (pdf)

Woonadres
Vul hier de straatnaam van je woonadres in. Heb je geen exacte adresgegevens? Geef dan zoveel mogelijk informatie over je adres.

Correspondentieadres
Als je je post op een ander adres dan je woonadres wilt ontvangen, vul dan hier je postadres in.

Eiland
Kies het eiland waar je op dit moment woont.

Geboorteplaats
Vul hier de naam in van de plaats en het eiland waar je geboren bent.

Nationaliteit en woonplaats
Vink hier aan welke situatie op jou van toepassing is. We vragen je na je aanmelding om je nationaliteit en woonplaats aan te tonen door middel van een uittreksel uit de bevolkingsadministratie van je eiland.

Anders
Als geen van de situaties bij ‘nationaliteit en woonplaats’ op jou van toepassing is, dan kun je voor ‘Anders’ kiezen. Omschrijf hier welke nationaliteit je hebt, op welk eiland je woont en hoe lang je hier woont.

Rekeningnummer
Vul je rekeningnummer in. Op dit rekeningnummer storten wij je studiefinanciering.

Telefoonnummer
Vul hier je eigen telefoonnummer in.

Welke opleiding ga je doen? Welke school? Naam van het te behalen diploma/graad?
Vul hier de gegevens in van de opleiding die je gaat volgen. Op de internetsite van de school vind je deze informatie.

Soort opleiding
Geef hier aan welk soort opleiding je gaat volgen.

 • Sbo: 
  Secundair beroepsonderwijs. In het sbo zijn twee leerwegen: werkend leren (WL) en lerend werken (LW) en vier kwalificatieniveaus (assistent, beroepsbeoefenaar, vakfunctionaris en middenkaderfunctionaris).
 • Mbo: 
  Middelbaar beroepsonderwijs. In het mbo zijn twee leerwegen: beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en beroepsopleidende leerweg (bol). 
  Bol kent vier niveaus: niveau 1: assistentenopleiding, niveau 2: basisberoepsopleidingen, niveau 3: vakopleidingen, niveau 4: middenkaderopleidingen en specialistenopleidingen.
 • Hbo: 
  Hoger beroepsonderwijs

Niet voor elke opleiding heb je recht op studiefinanciering:

 • SBO (BOL) niveau 1 of 2: voor niveau 1 of 2 bol krijg je studiefinanciering in de vorm van een gift. Voor bbl heb je geen recht op studiefinanciering.
 • SBO (BOL) niveau 3 of 4: voor een opleiding op niveau 3 of 4 krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs.
 • SBO (BBL): hiervoor heb je geen recht op studiefinanciering.
 • Hbo: voor een hbo-opleiding krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs.
 • Universiteit: voor een universitaire opleiding krijg je studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs.

Is dit een voltijd- of deeltijdopleiding?
Geef hier aan of je een voltijd- of deeltijdopleiding gaat volgen. Alleen voor een voltijdopleiding heb je recht op studiefinanciering.

Hoe lang duurt de opleiding?
Geef hier aan hoe lang de opleiding duurt. Duurt je opleiding korter dan een jaar? Dan heb je geen recht op studiefinanciering.

Vanaf welke datum sta je ingeschreven bij de opleiding?
Vul hier de datum in vanaf wanneer je staat ingeschreven bij de opleiding. Meestal is dit de eerste dag van de maand waarin de lessen beginnen.

Wil je naast de prestatiebeurs geld lenen?
Naast je prestatiebeurs kun je geld lenen. Als je dit wilt, geef dan aan welk bedrag per maand je wilt lenen. Let op: over het geleende bedrag betaal je rente. Je moet de lening altijd terugbetalen.

Kijk hier om te zien hoeveel je maximaal kunt lenen. Je hoeft niet het maximale bedrag te lenen, je mag ook een lager bedrag invullen. 

Wil je de eerste drie maanden in één keer uitbetaald krijgen als voorschot?
We kunnen de eerste drie maanden studiefinanciering in één keer uitbetalen als voorschot. Als je hiervan gebruikmaakt krijg je (nadat je het voorschot hebt ontvangen) de eerste drie maanden geen studiefinanciering overgemaakt.

Het voorschot kun je maximaal drie maanden voordat je recht op studiefinanciering ingaat, laten uitbetalen.


Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv