Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Opstarttoelage aanvragen

De opstarttoelage kun je aanvragen voor een opleiding in het beroepsonderwijs niveau 3 of 4 en het hoger onderwijs in het Europese deel van Nederland. De opstarttoelage geldt niet voor beroepsonderwijs niveau 1 of 2.

De opstarttoelage bestaat uit een prestatiebeurs en een lening. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar een diploma haalt. Het deel van de opstarttoelage dat de je leent, moet je altijd terugbetalen.
Je kunt studiefinanciering aanvragen met het formulier PDF-bestandAanvraag opstarttoelage Caribisch Nederland (pdf).

Woonadres
Vul hier de straatnaam van je woonadres in. Heb je geen exacte adresgegevens? Geef dan zoveel mogelijk informatie over je adres.


Postadres

Als je je post op een ander adres dan je woonadres wilt ontvangen, vul dan hier je postadres in.

Eiland

Kies het eiland waar je op dit moment woont.

Geboorteplaats
Vul hier de naam in van de plaats en het eiland waar je geboren bent.

Nationaliteit en woonplaat
s
Vink hier aan welke situatie op jou van toepassing is. We vragen je na je aanmelding om je nationaliteit en woonplaats aan te tonen door middel van een uittreksel uit de bevolkingsadministratie van je eiland.

Bankgegevens

Vul je rekeningnummer in. Op dit rekeningnummer storten wij je studiefinanciering.

Opleidingsgegevens

Vul hier de gegevens in van de opleiding die je gaat volgen. Op de internetsite van de school vind je deze informatie.

Soort opleiding
Geef hier aan welk soort opleiding je gaat volgen.

 • Mbo: 
  Middelbaar beroepsonderwijs. In het mbo zijn twee leerwegen: beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en beroepsopleidende leerweg (bol). 
  Bol kent vier niveaus: niveau 1: assistentenopleiding, niveau 2: basisberoepsopleidingen, niveau 3: vakopleidingen, niveau 4: middenkaderopleidingen en specialistenopleidingen.
 • Hbo: 
  Hoger beroepsonderwijs

Niet voor elke opleiding heb je recht op de opstarttoelage:

 • MBO (BOL) niveau 3 of 4: wel recht op opstarttoelage
 • MBO niveau 1 of 2 BOL of BBL : geen recht op de opstarttoelage.
 • HBO: wel recht op de opstarttoelage
 • Universiteit: wel recht op de opstarttoelage.

Is dit een voltijd- of deeltijdopleiding?
Geef hier aan of je een voltijd- of deeltijdopleiding gaat volgen. Alleen voor een voltijdopleiding heb je recht op studiefinanciering.

Hoe lang duurt de opleiding?
Geef hier aan hoe lang de opleiding duurt. Duurt je opleiding korter dan een jaar? Dan heb je geen recht op studiefinanciering.

Vanaf welke datum sta je ingeschreven bij de opleiding?

Vul hier de datum in vanaf wanneer je staat ingeschreven bij de opleiding. Meestal is dit de eerste dag van de maand waarin de lessen beginnen.

Welke opstarttoelage wil je?
De opstarttoelage kun je aanvragen voor een opleiding in het beroepsonderwijs niveau 3 of 4 en het hoger onderwijs in het Europese deel van Nederland. De opstarttoelage geldt niet voor beroepsonderwijs niveau 1 of 2.
De opstarttoelage bestaat uit een prestatiebeurs en een lening. De prestatiebeurs wordt omgezet in een gift als je binnen tien jaar een diploma haalt. Het deel van de opstarttoelage dat je leent, moet je altijd terugbetalen.

Het maximale bedrag voor de prestatiebeurs is: $2,289.65. Het maximale bedrag voor de lening is: $4,579.31. In totaal kun je een opstarttoelage van: $6,868.96 aanvragen.

Wil je gebruik maken van begeleiding naar Nederland?

Wil je gebruik maken van begeleiding naar Nederland? Dan kun je dat hier aangeven.

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv