Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Cultuur

Financiële ondersteuning voor monumenten
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Nationaal Restauratiefonds stellen geld beschikbaar voor beschermde monumenten op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Hierdoor kunt u, als eigenaar, financiële ondersteuning ontvangen voor de (restauratie)werkzaamheden aan uw monument.

Wat is een beschermd monument?
Een monument is van belang voor het eiland vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap, de geschiedenis of de volkenkundige waarde. Monumenten worden door het eilandbestuur aangewezen en vastgelegd in het monumentenregister. De bescherming van monumenten is geregeld in de monumentenverordening van uw eiland.

Welke financiële ondersteuning krijgt u als eigenaar van een beschermd monument?
Er zijn voor u als eigenaar van een beschermd monument diverse voordelen. Naast fiscale voordelen, kunt u voor uw restauratiewerkzaamheden ook een lening bij Nationaal Restauratiefonds aanvragen tegen een aantrekkelijke lage rente.

1. U heeft extra fiscale voordelen
Als uw beschermde monument uw eigen woning is, heeft u recht op extra aftrekposten. Dit komt voort uit de Wet inkomstenbelasting BES, zoals die op 1 januari 2011 in werking is getreden. In deze wet is bepaald dat sommige kosten als persoonlijke last aftrekbaar zijn, wanneer de woning een monumentaal pand betreft en het als hoofdverblijf dient. Deze aftrek geldt dus niet voor tweede woningen.

U kunt dan de volgende zaken fiscaal aftrekken van uw inkomsten:

  • De rente van schulden die zijn aangegaan voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning, inclusief premies voor een overlijdensrisicoverzekering. Deze aftrek is gemaximeerd op USD 15.364,- per jaar;
  • De kosten van onderhoud van de eigen woning die volgens een eilandelijke monumentenverordening
  • is aangewezen tot beschermd monument. Deze aftrek van onderhoudskosten
  • kent geen maximum;
  • De premies voor brand- en natuurrampenverzekeringen.

2. U kunt een laagrentende lening aanvragen bij Nationaal Restauratiefonds
De lening van Nationaal Restauratiefonds is een lening met een aantrekkelijke lage rente en is bedoeld voor restauratiewerkzaamheden van uw monument. Het gaat om investeringen voor het behoud van de historische waarde. Werkzaamheden bestaande uit verfraaiingen, uitbreidingen en bestratingen vallen hier buiten. Het eilandbestuur bepaalt welke monumenten in aanmerking komen voor een lening en tot welke hoogte.

Wanneer kunt u een lening aanvragen?
• Uw pand staat ingeschreven in het monumentenregister;
• U bent eigenaar van het monument;
• Het monument is geen eigendom van een lokale overheid;
• U bent nog niet begonnen aan uw restauratiewerkzaamheden;
• Er is door het eilandbestuur een vergunning afgegeven voor de restauratiewerkzaamheden.

Wat houdt de lening in?
• De lening wordt verstrekt in Amerikaanse dollars;
• De rente is 2%. Deze rente is fiscaal aftrekbaar als het de eigen woning betreft;
• De looptijd van de lening is maximaal 20 jaar;
• De afsluitkosten bedragen 1,5% van de hoofdsom.

Wat moet u doen om een laagrentende lening van Nationaal Restauratiefonds te krijgen?

Als u een lening wilt aanvragen zet u de volgende stappen:
1. U overtuigt uzelf ervan dat uw gebouw een beschermd monument is.
U kunt dat navragen bij het eilandbestuur.
2. U laat een restauratieplan opstellen met een raming van de kosten die nodig zijn om het monument te herstellen.
3. U vraagt een restauratievergunning aan bij het eiland bestuur.
4. U verzoekt het eilandbestuur om in aanmerking te komen voor een laagrentende lening.
5. Nadat u toestemming heeft gekregen van het eilandbestuur, kunt u de lening aanvragen bij Nationaal Restauratiefonds. Mail uw aanvraag naar antillen@restauratiefonds.nl.
6. Zodra Nationaal Restauratiefonds uw aanvraag heeft ontvangen, neemt een financieel accountantmanager contact met u op. Dan verneemt u ook welke financiële stukken u moet aanleveren.
7. Nationaal Restauratiefonds toetst aan de hand van deze stukken of u de rente en aflossingen van de lening kunt betalen. Als deze krediettoets positief is, wordt een offerte opgesteld.
8. U besluit of u gebruik maakt van de offerte van Nationaal Restauratiefonds.
9. Na ontvangst van de restauratievergunning, de eventuele bouwvergunning en het vestigen van de hypothecaire inschrijving, kan de restauratie beginnen.

Wilt u meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eilandbestuur.

Over Nationaal Restauratiefonds
Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan eigenaren en beheerders van monumenten voor het restaureren en onderhouden van hun pand. Nationaal Restauratiefonds geeft voorlichting, advies en begeleiding bij de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van uw monument.

PDF-bestandKlik hier voor de folder

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv