Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Onderwijs

Ieder kind heeft er recht op om zijn of haar talenten te ontwikkelen. De school heeft als taak de leerlingen hierbij te begeleiden. Zo legt een kind op school een goede basis voor het latere leven. 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is sinds 10 oktober 2010 verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid op de eilanden. Dat betekent dat de scholen in Caribisch Nederland onderdeel zijn van het onderwijssysteem van Nederland Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt aan een slim, vaardig en creatief Nederland. OCW wil dat iedereen goed onderwijs volgt en zich voorbereidt op zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.


Sinds 1 januari 2011 ontvangen de scholen rechtstreeks vanuit Nederland het geld. Sinds 1 augustus 2011 gelden de Caribisch Nederlandse Onderwijswetten. De inhoudelijke veranderingen worden voor het onderwijs geleidelijk doorgevoerd. Hieronder een paar korte punten uit de onderwijswetten, die tussen 2011 en 2016 zijn doorgevoerd:

  • De leerplicht geldt vanaf 4 jaar tot en met 16 jaar.
  • Daarna zijn de leerlingen nog tot hun 18e jaar verplicht een mbo 2 of HAVO diploma te halen (startkwalificatie) Daarna zijn zij verplicht om te werken, leren of beide te combineren.
  • Het funderend onderwijs heet nu: Primair Onderwijs (PO). Voor alle eilanden zijn kerndoelen gesteld voor de Nederlandse taal, Rekenen en Engels in het Primair Onderwijs.
  • Het secundair beroepsonderwijs heet inmiddels middelbaar beroepsonderwijs (mbo).
  • Er is op ieder eiland binnen Caribisch Nederland een Expertisecentrum Onderwijszorg (EOZ) actief, om kinderen te begeleiden die extra aandacht nodig hebben.
  • De scholen vallen onder het toezicht van de Nederlandse Inspectie voor het Onderwijs.
  • De zomervakantie wordt door het ministerie van OCW bepaald.

Op ieder eiland vindt eilandelijk onderwijsoverleg plaats. Tijdens dit overleg praten schoolbesturen, schoolleiders, eilandbestuurders en RCN samen over de onderwijsambities en de manier waarop deze gerealiseerd kunnen worden.


Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv