Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Wetwijziging maakt Zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken mogelijk in Caribisch Nederland

Iedere vrouwelijke werknemer in Caribisch Nederland heeft met ingang van 1 januari 2017 recht op 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Tot voorheen was dit maar 12 weken. Dit is mogelijk gemaakt door een wetswijziging in het Burgerlijk Wetboek BES.


De werkneemster heeft recht op doorbetaling van het volledige salaris gedurende  tenminste vier (4) weken en ten hoogste zes (6) weken voor de vermoedelijke bevaldatum als zijnde zwangerschapsverlof. En gedurende tenminste tien (10) weken of ten hoogste twaalf (12) weken na de werkelijke bevaldatum als zijnde bevallingsverlof.


 De werkgever dient de zwangere werkneemster in totaal zestien (16) weken 100% van het salaris uit te betalen. In afstemming met de behandelende arts die een bevallingsdatum geeft en de werkgever kan uit de volgende opties voor combinaties van zwangerschapsverlof en bevallingsverlof worden gekozen:


4 weken voor – 12 weken na


5 weken voor – 11 weken na


6 weken voor – 10 weken na.


Mocht de werknemer eerder bevallen dan wordt dit niet meer in mindering gebracht op het zwangerschapsverlof. Deze periode schuift dan door naar het bevallingsverlof. Zo kunnen de kersverse moeders toch nog genieten van in totaal 16 weken volledig betaald verlof.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om deze periode uit te betalen. Zij kunnen op hun beurt weer loonderving aanvragen bij de RCN Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en krijgen dan onder de geldende voorwaarden van de Wet ziekteverzekering BES 80% van het salaris vergoed. De werkgevers moeten wel zichzelf en de werknemers registeren bij SZW om hier aanspraak op te kunnen maken.


Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv