Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Q&A’s Extra hulpverlening SZW als gevolg van orkaan Irma voor:

- Mensen in de onderstand

- Inwoners die werkloos worden

- Evacués uit Sint Maarten

 

Speelt mijn verblijfsstatus een rol bij het recht op extra hulpverlening?

De extra hulpverlening is bedoeld voor mensen die rechtmatig op Saba, Statia en Bonaire verblijven. Voor mensen die niet zelf of waarvan de ouders niet op een van de BES-eilanden zijn geboren geldt als bijkomende voorwaarde dat zij ten minste vijf jaar op een van de BES-eilanden gewoond moeten hebben.

 

Ik woon op Saba of Statia en heb onderstand. Krijg ik extra geld?

Alle mensen in de onderstand die geen toeslag wegens volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid of een gedeeltelijke AOV-uitkering ontvangen kunnen een tijdelijke toeslag ontvangen.Deze tijdelijke toeslag is voor Saba $120 per twee weken en voor Sint Eustatius $122 per twee weken.

 

Ik woon op Saba of Statia en ben werkloos geworden door orkaan Irma. Kan ik onderstand aanvragen?
Inwoners van Saba en Sint Eustatius die werkloos zijn geworden doordat het bedrijf waar zij in dienst zijn door de orkaan Irma geen werk meer voor ze heeft, kunnen onderstand aanvragen. Als zij helemaal geen inkomsten meer hebben, kunnen zij bij de onderstand een tijdelijke toeslag krijgen.

Door de orkaan moet ik huisraad vervangen. Kan ik onderstand aanvragen?

Inwoners van Saba en Statia die schade hebben geleden veroorzaakt door de orkaan Irma kunnen bijzondere onderstand aanvragen.   Bijzondere onderstand is een verstrekking in natura, bijvoorbeeld een bed, gasfornuis, koelkast etc. Of u in aanmerking komt voor bijzondere onderstand is afhankelijk van wat u zelf kunt betalen. Daarbij wordt gekeken naar uw inkomen en uw eigen geld.

  

Mijn kind(eren), jonger dan 18 jaar woonde(n) op Sint Maarten en is (zijn) nu terug op Saba of Statia. Kan ik kinderbijslag aanvragen?

Voor kinderen jonger dan 18 jaar die van Sint Maarten geëvacueerd zijn naar Saba, Statia of Bonaire kan kinderbijslag aangevraagd worden.


Ik woonde op Sint Maarten en ben geëvacueerd naar Saba, Sint Eustatius of Bonaire. Kan ik onderstand aanvragen?

Inwoners van Sint Maarten die tijdelijk rechtmatig op Saba, Statia of Bonaire verblijven kunnen algemene onderstand aanvragen. Zij moeten dan wel een geldige verblijfsstatus hebben (zie eerdere vraag). Als zij inkomsten op Sint Maarten hebben die tijdens hun verblijf doorlopen, wordt daarmee bij de vaststelling van de hoogte van de onderstand rekening gehouden.

 

Hoe vraag ik de hulp aan?

Medewerkers van de RCN-unit SZW gaan actief op pad. Vanzelfsprekend kunt u ook langs gaan.Op Statia bij het kantoor van de RCN-unit SZW, op Saba op een speciaal hiervoor ingericht plek in het GGD kantoor in de Bottom.

 

Wat moet ik meenemen als ik naar het kantoor van de RCN-unit SZW ga?

Neem in ieder geval u identiteitsbewijs mee als u naar het kantoor van de RCN-unit SZW gaat. Als u nog geen uitkering van de RCN-unit SZW ontvangt, neem dan ook het laatste afschrift van uw bankrekening mee. En als u die heeft uw laatste loonstrook.

  

Tot wanneer kan ik hulp aanvragen  en hoe lang duurt deze?

Aanvragen moeten voor 1 januari 2018 zijn ingediend bij de unit SZW.

Alle maatregelen zijn tijdelijk en gelden met ingang van 7 september 2017 tot 1 januari 2018.

 

Ik ben geëvacueerd vanuit Antiqua naar Saba. Kan ik onderstand aanvragen?

Ik ben geëvacueerd vanuit Antiqua naar Saba. Antiqua heeft ook veel schade door Irma. Kan ik onderstand aanvragen? Dit hangt af van uw nationaliteit en uw verblijfsstatus. Neem contact op met de RCN-unit SZW voor nadere informatie.

  

Tewerkstellingsvergunningen

 

Kan ik snel een tewerkstellingsvergunning aanvragen?

Voor werkgevers geldt dat tewerkstellingsvergunningen voor bepaalde beroepsgroepen versneld kunnen worden afgegeven (bijvoorbeeld voor leerkrachten en bouwvakkers). De eilandtoets wordt in deze gevallen tijdelijk niet toegepast.

Wel dient bij de aanvraag in een aparte brief worden toegelicht waarom hier sprake is van additionele arbeid als gevolg van Irma.

 

Waar kan ik terecht met vragen?

SZW heeft een speciaal emailadres geopend voor vragen: Irma.szw@rijksdienstcn.com. U kunt ook terecht bij de SZW kantoren op Saba en Sint Eustatius.

 

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv