Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Cursus Archiefbeheer en –behoud in Caribisch Nederland

Op Sint Eustatius ontvingen 7 cursisten vorige week een certificaat na afronding van de basiscursus Archiefbeheer en archiefbehoud. Deze cursus wordt georganiseerd op alle drie de eilanden van Caribisch Nederland en is bedoeld om de basiskennis- en vaardigheden van de deelnemers op het gebied van collectiebeheer en –behoud te vergroten. De deelnemers op Sint Eustatius zijn werkzaam bij verschillende diensten en afdelingen van het Openbaar Lichaam, waaronder het museum, Domeinbeheer, de Dienst Ruimtelijke Ordening en Beheer (DROB), het kantoor van de raadsgriffier en de afdeling Interne Zaken.

Op initiatief van het ministerie van OCW voerde het Nationaal Archief in 2016 op ieder van de eilanden  een factfinding missie uit. Dit om te onderzoeken wat de behoeften en wensen zijn op het gebied van  archiefbeheer en -behoud.  Dat resulteerde in een trainingsplan voor de eilanden met in  twee cursussen: een training archiefconservering en een training archivistiek.

Tijdens de eerste conserveringstraining gaat het om de basiskennis die nodig is voor het fysieke beheer en behoud van de archieven.  Als eindopdracht hebben de deelnemers een collectieplan opgesteld, waarbij ze gebruik maakten van de in de cursus behandelde methodieken.
Tijdens de verdiepende cursus, die later dit jaar volgt,  leren de deelnemers actief conserveren: het zorgen voor stabilisering van beschadigde documenten. De training archivistiek zal gericht zijn op het leren werken met een volwaardig duurzaam archivistische methodiek, op basis van internationale standaarden.

Een belangrijk speerpunt van de vijfdaagse  training was ook het ontwikkelen van een nauwe samenwerking (netwerk) tussen de Openbare Lichamen. De cursus wordt verzorgd door sr conserveringsadviseurs Gabrielle Beentjes en Gerrit de Bruin van het Nationaal Archief in Nederland, in opdracht van het ministerie van OCW.

Fotobijschrift:
De deelnemers aan de cursus in Sint Eustatius na behaling van hun certificaat.

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv