Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Immigratie-en Naturalisatiedienst CN

Wat doet de IND?
De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND-CN) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De IND-CN voert deze werkzaamheden uit aan de hand van de Wet Toelating en Uitzetting BES (WTU-BES).

Dit houdt in dat de unit IND-CN aanvragen behandelt:

  • voor toelating van vreemdelingen en Nederlanders (niet zijnde eilandskinderen of toeristen) die op Bonaire willen vestigen;
  • voor verlenging van het toeristisch verblijf;
  • van toegelaten personen die Nederlander willen worden;


Waar is de IND niet verantwoordelijk voor?


Inschrijving bij afdeling Burgerzaken:
Wanneer iemand door IND CN is toegelaten voor een periode langer dan 6 maanden, dient deze persoon in principe zich in te schrijven in het register Basisadministratie persoonsgegevens van het desbetreffende eiland. Voor meer informatie over inschrijving:

Bonaire

Saba

Sint Eustatius


Visum verlenging:
Dit betreft personen die als toerist Caribisch Nederland willen aandoen maar wegens hun nationaliteit visumplichtig zijn.
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Werkvergunning:
Personen die in Caribisch Nederland willen wonen en werken en geen Nederlanders of Amerikanen zijn hebben eerst een werkvergunning nodig. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Grensbewaking:
De grens wordt op alle drie eilanden immigratiedienst genoemd. Maar dit heeft niets te maken met IND CN.
Koninklijke Marechaussee


Toezicht: 
Er is een vreemdelingen Politie die Immigratie Politie wordt genoemd.
Maar dat is niet IND CN.
Korps Politie Caribisch Nederland


Proces voor personen die zich in Caribisch Nederland willen vestigen:


PDF-bestandFolder Toelating en inschrijving in Caribisch Nederland (Bonaire)

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv