Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Immigratie-en Naturalisatiedienst CN

Wat doet de IND? 

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. De IND voert deze werkzaamheden uit aan de hand van de Wet Toelating en Uitzetting. 

Dat houdt in dat de IND alle aanvragen voor een verblijfsvergunning beoordeelt van vreemdelingen die langer dan 3 maanden op deze eilanden willen verblijven. Dat gaat bijvoorbeeld om mensen die daar willen werken of studeren. Tevens beoordeelt de IND aanvragen van Nederlanders die langer dan 6 maanden op de eilanden willen verblijven. 

Daarnaast behandelt de IND verzoeken van mensen die graag Nederlander willen worden.


Waar is de IND niet verantwoordelijk voor?

Inschrijving Burgerzaken: 

Bonaire

Saba

Sint Eustatius


Visum verlening:
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Werkvergunning:
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Grensbewaking:
Koninklijke Marechaussee

Toezicht
Korps Politie Caribisch Nederland


Proces voor personen die zich in Caribisch Nederland willen vestigen:


PDF-bestandFolder Toelating en inschrijving in Caribisch Nederland (Bonaire)

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv