Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

Economische Zaken

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) werkt aan een duurzaam en ondernemend Nederland met betrouwbare voorzieningen in de nutssectoren (energie, post, telecom). Dit doet het ministerie ook op Bonaire, Saba en Sint Eustatius, de nieuwe bijzondere gemeenten in het Caribische deel van Nederland.

In Caribisch Nederland beoogt het ministerie bij te dragen aan een maatschappij met betrouwbare nutsvoorzieningen en een veerkrachtig bedrijfsleven, dat werk en inkomen creëert, en waar duurzaamheid, natuur en natuurschoon, gezond voedsel, en dierenwelzijn bovenaan de agenda staan.

Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba betekent dit bijvoorbeeld dat er een goed vestigingsklimaat is en ondernemers en bedrijven een transparante vergunningsprocedure volgen om zich te vestigen en te registreren. De Kamer van Koophandel op Bonaire wordt op diverse punten sterk gemoderniseerd, terwijl voor Saba/Sint Eustatius een nieuwe Kamer van Koophandel is opgericht. Ondernemers kunnen terecht voor advisering, begeleiding en coaching middels een starterstraject dat Min EZ in samenwerking met de Kamers van Koophandel mogelijk maakt. Het financieel ondernemersinstrumentarium is opengesteld voor aanvragen vanuit Caribisch Nederland, waardoor banken in Caribisch Nederland onder andere ondernemerskredieten (ook met een micro-omvang) bij de Staat kunnen verzekeren in geval van zekerhedentekort. Het ministerie werkt samen met de besturen en de bureaus voor toerisme om Caribisch Nederland te helpen bij de marketing en promotie van het toeristisch potentieel. In de sectoren post, telecom, ijkwezen en energie wil EZ de diensten voor de consument actief verbeteren. Daarnaast stimuleert het ministerie energiebesparing en het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals windenergie en zonne-energie. Voor dit laatste zijn samen met de elektriciteitsbedrijven van de eilanden vergevorderde plannen opgesteld.

Zowel in zee als op het land verdient de natuur de grootste zorg. Of het nu gaat om het 'Washington Slagbaai Nationaal Park' op Bonaire, het onderwater-atol 'De Sababank' bij Saba of het Nationaal Park 'The Quill' op Sint Eustatius. Ter bescherming van het leven in de zee is er een integraal natuurbeheerplan. Samen met de bestuurscolleges, natuurorganisaties , Staatsbosbeheer Nederland en de ministeries van Infrastructuur en Milieu wil het ministerie van EZ deze zorg voor de eilanden actief en gedegen invullen. Verder wil het ministerie EZ de duurzame landbouw in Caribisch Nederland stimuleren.
EZ werkt bij dit alles goed samen met de bestuurscolleges, de Kamers van Koophandel, de bureaus voor toerisme, bedrijven in de nutssectoren, natuurorganisaties, belangenverenigingen en organisaties uit het maatschappelijk middenveld, en ondernemers(verenigingen).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Paul Hoetjes

Tel 715 8308

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv