Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud

RCN en OLB initieren overleg werkgevers op 12 april a.s.

Op gezamenlijk initiatief van de directeur van de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN),  het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire en op verzoek van de Rijksvertegenwoordiger, wordt op woensdag 12 april om 14.00 uur een overleg gehouden, waarvoor alle werkgevers die op Bonaire gevestigd zijn en  bij PCN zijn aangesloten worden uitgenodigd.
Op een later moment zullen zij ook de werkgevers van de bovenwinden, waaronder de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba, bijeen roepen.

Bij deze vergadering willen partijen gezamenlijk de feiten beschouwen en nadenken over welke rol zij kunnen vervullen als werkgevers in deze kwestie.

Kabinetsreactie Spies
Eilandgids Caribisch Nederland (PDF)Blog Rv